สินค้า

 

ผักสายพันธุ์ทั่วไป (OP)

ผักสายพันธุ์ทั่วไป (OP) พันธุ์ผสมเปิด  (open pollinated variety)   : คือ พันธุ์ที่มีล...
 
 

ผักสายพันธุ์ลูกผสม (F-1 HYBRID)

ผักซองลูกผสม(F1) พันธุ์ลูกผสม (hybrid variety) : คือ พันธุ์ที่เป็นลูกชั่วแรก ซึ่งได้จากการผสมข้าม ...
 
 

เมล็ดไม้ดอกไม้ประดับซอง

เมล็ดไม้ดอกไม้ประดับซอง Flower seeds/Ornament plants seeds พันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสว...
 

สินค้า